Uitvoering IPA 2023-2024: herinvoer relance-uren, verhoging fiscaal voordelige overuren en verlenging innovatiepremies

07.09.2023

Op 6 april 2023 werd binnen de Groep van 10 'de top van de Belgische vakbonden en werkgeversorganisaties' een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) afgesloten. Op basis van dit akkoord zorgt de wetgever nu voor de uitvoering van een aantal overeengekomen maatregelen, met name:

1. de herinvoering van de 120 bijkomende vrijwillige overuren (relance-uren) van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 (cfr. een van onze vorige nieuwsberichten)

2. de verlenging van de eenmalige innovatiepremie

3. de verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag voor aj. 2024, 2025 en 2026

Wat punt 1 betreft, gaat het om de mogelijkheid om, bovenop het basiscontingent van vrijwillige overuren, 120 bijkomende vrijwillige overuren (zogenaamde relance-uren) te presteren zonder overloon. Dit geldt voor alle sectoren. Een werknemer moet hiervoor vooraf schriftelijk akkoord gaan. Deze 'relance-uren' genieten een bijzondere fiscale en parafiscale behandeling. Zo zijn ze volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en is geen inhaalrust of overloon verschuldigd.

Punt 2: via de innovatiepremie kan een werkgever een financiële vergoeding geven aan een werknemer die een innovatief idee aanbrengt met een reële waardetoevoeging voor het bedrijf. De vergoeding is 'mits een aantal voorwaarden' vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en inkomstenbelastingen.