Hoe kunnen we uw bedrijf helpen groeien?

Voor gefundeerd bedrijfseconomisch advies en fiscale expertise. Dat is waar we uw bedrijf mee helpen groeien. Van start tot overdracht. 

Accountancy

ACCOUNTANCY

Uw accountant is in de eerste plaats een vertrouwenspersoon. De informatie die u hem of haar toevertrouwt is immers per definitie confidentieel.

Fiscaliteit

FISCALITEIT

De basisopdracht van uw belastingconsulent is om u doorheen het bos van fiscale maatregelen de bomen te laten zien.

Juridisch

JURIDISCH

Vanuit zijn breed perspectief en ruime ervaring in diverse ondernemingen en sectoren is uw accountant een dankbaar klankbord.

Trapwijs gestapelde blokken

ABM versterkt uw groei

Voor gefundeerd bedrijfseconomisch advies en fiscale expertise. Dat is waar we uw bedrijf mee helpen groeien. Van start tot overdracht. En dat is precies waarin we voor meer dan 90% van onze klanten echt het verschil maken. Als accountants en belastingconsulenten, maar meer nog als een partner die zich inleeft in uw verhaal, die inzichten met u deelt en die u helpt om de juiste beslissingen te nemen.

Quick access

Collega's ABM Accountants
Tekstbalonnen

VERTEL ONS UW VERHAAL

Want vertellen alleen al brengt nieuwe inzichten. Automatisch. En daar pikken wij graag op in. Maak een afspraak.

Team ABM
Blad papier en balpen

UW DOSSIER BIJ ABM

ABM stelt u al uw documenten 24/7 ter beschikking in een overzichtelijk dossier. Klik hier om in te loggen.

Collega's ABM Accountants
Zoekfunctie

SNEL OPZOEKEN

Snel een BTW-nummer opzoeken, een loonberekening maken of bedrijfsinformatie raadplegen?

Testimonials

Nieuws

ABM logo tekst

Starten in e-commerce: alles wat u moet weten over dropshipping

28.04.2023

Online goederen verkopen zonder dat u ze zelf moet opslaan in een magazijn: dat is dropshipping in een notendop. Een mirakeloplossing voor wie start in e-commerce, beweren voorstanders. Maar klopt dat wel? Dropshipping is een vorm van directe online verkoop waarbij de producten niet in voorraad zijn bij de verkoper. De leverancier zendt de bestellingen rechtstreeks naar de eindklant. Het verloop ziet er als volgt uit: 1. De klant plaatst een bestelling op de webshop. 2. De webshopuitbater neemt contact op met de leverancier en bezorgt alle info voor de bestelling. Dropshipping vs marketplace. Het is dus de leverancier die de productie en logistiek verzorgt bij dropshipping – niet de webshop, zoals meestal het geval is. De webshop verdient geld door een marge te nemen op de prijs van de leverancier. Hierin onderscheidt dropshipping zich trouwens van het marketplace-model. Dat is een platform dat verkopers en kopers met elkaar in contact brengt. De verkoper betaalt een commissie op de verkoop en stuurt zelf de bestelling naar klanten. Hij of zij verzorgt ook de klantendienst en eventuele retours (denk aan Amazon en Alibaba). De voordelen van dropshipping. 1. De opstartkosten voor de webshop zijn beperkt. 2. De verkoper kan zich concentreren op zijn kerntaken: marketing en verkoop. 3. De verkoper kan een ruim gamma aanbieden en dat makkelijk aanpassen aan de vraag. De uitdagingen van dropshipping. Klinkt eenvoudig en rendabel, maar in de werkelijkheid loopt het niet altijd van een leien dakje. De nadelen van dropshipping zijn niet te onderschatten: 1. De verkoper heeft geen controle over de klanttevredenheid. 2. De verkoper is wettelijk aansprakelijk, van betaling tot levering, ook al heeft hij met de logistiek niets te maken. 3. De levertermijnen zijn vaak langer omdat webshops samenwerkingen kunnen aangaan met leveranciers uit alle uithoeken van de wereld. 4. De marges zijn beperkt, want bij té dure prijzen stappen klanten naar een concurrent. Vind een betrouwbare leverancier en investeer in marketing. De belangrijkste boodschap voor wie dropshipping wil proberen? Ga in zee met een betrouwbare leverancier die zijn afspraken nakomt. Om klanten naar uw webshop te lokken, zal u bovendien stevig moeten investeren in

Lees meer
ABM logo tekst

Het recht op deconnectie voor uw medewerkers: wat moet u hierover weten?

25.04.2023

In 2022 sloot de federale regering de veelbesproken arbeidsdeal. Een van de maatregelen in deze deal is het recht op deconnectie voor werknemers. Sinds 1 april 2023 moeten ondernemingen met minstens 20 werknemers verplichte afspraken op papier zetten. Wat moet u hierover weten? De voorbije coronapandemie heeft voor een definitieve doorbraak van structureel telewerk en het gebruik van digitale communicatietechnologieën gezorgd. Deze nieuwe werkvormen verhogen de efficiëntie op de werkvloer, maar zetten tegelijk ook de balans tussen werk en privé onder druk. In de strijd voor een gezonder evenwicht roept de wetgever het verplichte recht op deconnectie in. Concreet. Het recht op deconnectie houdt in dat uw werknemers vanaf nu het recht hebben om buiten de werkuren niet meer verbonden te zijn met digitale hulpmiddelen voor het werk. Elke onderneming met minstens 20 werknemers moet hierover concrete afspraken op papier zetten. Als dit recht op deconnectie niet geregeld is in een nationale of sectorale cao, dan moet u dit doen op bedrijfsniveau. De deadline voor dergelijke bedrijfscao was 1 april 2023. Dit was de deadline om de cao neer te leggen op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Kon u geen bedrijfscao sluiten? Dan moest u tegen 1 april het arbeidsreglement aanpassen. Welke actiepunten moe(s)t de cao of het arbeidsreglement bevatten?. Het gaat om de volgende punten: De praktische modaliteiten rond de toepassing van het recht op deconnectie na de geldende uurroosters voor uw medewerkers. De richtlijnen voor een correct gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals laptops en gsm’s), zodat de rusttijden, het verlof, het privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven. Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden rond het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan het gebrek aan deconnectie. Wat in ondernemingen met minder dan 20 werknemers?. Uiteraard hebben ook werknemers in kleinere ondernemingen recht op een gezonde werk-privébalans, met het recht om buiten de werkuren gedeconnecteerd te zijn van het werk. Voor deze ondernemingen geldt (voorlopig) geen verplichting om deze afspraken op te nemen in een cao of arbeidsreglement. Dit belet echter niet dat u samen met uw medewerkers concrete afspraken kunt maken over het recht op deconnectie en dat deze ook schriftelijk kunnen worden vastgelegd, al dan niet in het arbeidsreglement. In elk geval is deze arbeidsdealmaatregel een uitgelezen kans om dit onderwerp bespreekbaar te maken in uw onderneming, om zo het psychosociale welzijn van uw collega’s de nodige aandacht te geven.

Lees meer
ABM logo tekst

Nieuwe regelgeving op vlak van arbeidsongeschiktheid: met welke maatregelen moet u rekening houden in 2023?

23.04.2023

Zieke werknemers kosten uw onderneming handenvol geld. Uiteraard doet u er alles aan om het ziekteverzuim op de werkvloer zo laag mogelijk te houden. De wetgever in ons land hield de voorbije maanden enkele nieuwe wetswijzigingen boven de doopvont. Bent u mee met deze nieuwe spelregels? We vatten voor u enkele maatregelen samen. Wat met het ziektebriefje?. Een van de nieuwe wetswijzigingen heeft betrekking op het indienen van een ziektebriefje door de werknemer. Driemaal per kalenderjaar moet hij of zij geen ziektebriefje voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Duurt de afwezigheidsperiode langer? Dan is wel een briefje wel vereist. Deze administratieve vereenvoudiging geldt voor privébedrijven met minstens 50 werknemers. In kmo’s blijft het ziektebriefje voor één dag voorlopig dus wel behouden. Na een jaar zal deze regel geëvalueerd worden, waarbij bekeken wordt of het ziektebriefje voor één dag ook kan worden afgeschaft bij kleinere bedrijven. Hervorming re-integratietraject. Eind 2022 werd de wetgeving op het vlak van re-integratie hervormd en vereenvoudigd. Het doel? De terugkeer van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers bevorderen en versnellen. Bij een re-integratietraject beoordeelt een bedrijfsarts of en wanneer een werknemer het werk kan hernemen. In de vernieuwde procedure moet u rekening houden met de volgende nieuwigheden: Een traject tot re-integratie kan door uw werknemer (of zijn behandelende arts) vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid opgestart worden. Als werkgever kunt u een verzoek indienen na de derde maand ononderbroken arbeidsongeschiktheid of bij een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid. Als uw medewerkers tot driemaal toe niet ingaat op de uitnodiging van een arbeidsarts, dan wordt het re-integratietraject beëindigd. U moet alle mogelijkheden van aangepast of ander werk grondig onderzoeken, rekening houdend met de aanbevelingen van de arbeidsarts. Bovendien moet u een op maat gemaakt re-integratieplan voorzien, aangepast aan de gezondheidstoestand én de mogelijkheden van de werknemer. De nieuwe re-integratieprocedure wordt volledig losgekoppeld van de procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (zie hieronder). Nieuwe procedure medische overmacht. Dit jaar is een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht van toepassing. Via deze procedure kunt u of uw werknemer de kosteloze beëindiging van de samenwerking vragen, rekening houdend met de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Deze procedure kan voortaan slechts opgestart worden nadat uw werknemer minstens negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is én op voorwaarde dat er geen re-integratietraject loopt. Naast enkele specifieke voorwaarden kan de samenwerkingsovereenkomst slechts beëindigd worden wegens medische overmacht als blijkt dat het voor uw werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. Voor deze beëindiging hebt u dus nog altijd een beslissing van de arbeidsarts nodig. Wat bij ziekte tijdens het verlof?. In 2024 wordt ook een aanpassing van de Belgische vakantiereglementering verwacht. Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, zal hij of zij de door ziekte verloren vakantiedagen op een later ogenblik kunnen opnemen. Vandaag is het onmogelijk om ‘verloren’ verlofdagen (wegens ziekte) te recupereren. Onder druk van Europese regelgeving komt hier dus wellicht verandering in. Wordt vervolgd…

Lees meer

Onze gemotiveerde medewerkers

Werken bij ABM Accountants?

ABM is voortdurend op zoek naar boekhoudkundig en fiscaal talent.