Nieuwe tarieven Vlaamse kilometerheffing

02.07.2023

Als gevolg van een jaarlijkse indexering werden op 1 juli 2023 de Vlaamse tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens met een maximaal toegelaten gewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton aangepast.

De tarieven wijzigen als volgt:

3,5-12 ton MTT 12-32 ton MTT 32 ton MTT
Tarief tot 1 juli 2023 vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2023 vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2023 vanaf 1 juli 2023
Euronorm 0 13,4 14,2 22,8 24,3 25,5 27,2
Euronorm 1 13,4 14,2 22,8 24,3 25,5 27,2
Euronorm 2 13,4 14,2 22,8 24,3 25,5 27,2
Euronorm 3 11,0 11,8 20,4 21,8 23,2 24,8
Euronorm 4 7,4 7,9 16,8 18,0 19,6 20,9
Euronorm 5 of EEV 6,2 6,6 15,6 16,16 18,3 19,6
Euronorm 6 of hoger 5,0 5,3 14,4 15,4 17,2 18,3

De kilometerheffing wordt berekend op basis van een aantal factoren, waaronder Tz.
Tz is het tarief dat van toepassing is in een bepaalde tariefzone voor kilometers afgelegd in een welbepaalde rijrichting, op een welbepaald moment, uitgedrukt in eurocent/kilometer en dat rekening houdt met de kost van onderhoud van de infrastructuur en met de externe kosten.

De drie gewesten in ons land (Vlaanderen, Walloniƫ en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hebben elk een apart tarief, en zij kunnen hun tarieven jaarlijks aanpassen op 1 juli en 1 januari.

Het tarief Tz vermeld in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan de schommelingen van de consumptieprijsindex.

Bron: 12 april 2023. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Vlaamse Belastingdienst, BS 13 juni 2023, bl. 55073.